Xanthophyceae
არსებითი სახელი
/͵zænθəʹfɪʃɪi:/

pl ბოტ. ყვითელ-მწვანე წყალმცენარეები, განსხვავებულშოლტიანი წყალმცენარეები (ერთ- ან მრავალუჯრედიან უმდაბლეს მცენარეთა კლასი; Xanthophyceae cls.).