მეზობელი სიტყვები
X-chromosome inactivation
/͵ɛks͵krəʊməsəʊmɪn͵æktɪʹveɪʃn/