მეზობელი სიტყვები
xenobiosis
არსებითი სახელი
/͵zɛnəbaɪʹəʊsɪs/

ენტ. ქსენობიოზი (საზოგადოებრივი მწერების, განსაკ. ჭიანჭველების ორი სხვადსხვა სახეობის კოლონიის თანაცხოვრება ერთ ბუდეში, რომლის დროსაც ისინი მხოლოდ თავიანთ ნაყარს უვლიან).