მეზობელი სიტყვები
xenobiotic I
არსებითი სახელი
/͵zɛnə(ʊ)baɪʹɒtɪk/

1. ქსენობიოტიკი, სხეულისთვის / ორგანიზმისთვის უცხო ნივთიერება (წამლეული, პესტიციდი და ა.შ.);

2. ეკოლ. ქსენობიოტიკი (ხელოვნურად სინთეზირებული ნივთიერება, რომელიც დედამიწაზე ბუნებრივად არ მოიპოვება).