მეზობელი სიტყვები
xenogamy
არსებითი სახელი
/zɛʹnɒgəmɪ/

ბოტ. ქსენოგამია (ყვავილის ჯვარედინი დამტვერვა იმავე სახეობის სხვა მცენარის ყვავილის მტვრით) [შდრ. აგრ. geitonogamy].