მეზობელი სიტყვები
xenogenous
ზედსართავი სახელი
/zɛʹnɒdʒənəs/

1. ქსენოგენური, ორგანიზმის გარეთ წარმოქმნილი, გარეგანი;

2. = xenogeneic.