მეზობელი სიტყვები
Xenopus
არსებითი სახელი
/ʹzɛnəpəs/

ამფ. დეზებიანი ბაყაყი (Xenopus gen.).