მეზობელი სიტყვები
xeromorphic
ზედსართავი სახელი
/͵zɪərəʹmɔ:fɪk/

ბოტ. ქსერომორფული, მშრალ, ჩვეულ. გვალვიან გარემო პირობებს / ხანგრძლივ უწყლოობას შეგუებული; xeromorphic plants ქსერომორფული მცენარეები, ქსეროფიტები; xeromorphic leaves ქსერომორფული ფოთლები.