მეზობელი სიტყვები
xerophile
არსებითი სახელი
/ʹzɪərəfɪl/

ეკოლ. ქსეროფილი, ქსეროფილური / სიმშრალის მოყვარული ორგანიზმი.