მეზობელი სიტყვები
xerophilous
ზედსართავი სახელი
/zɪəʹrɒfɪləs/

ეკოლ. ქსეროფილური, მშრალი / ნაკლებტენიანი ადგილების მოყვარული (ითქმის ორგანიზმის შესახებ); xerophilous animals ქსეროფილური / წყლის ნაკლებობას შეგუებული ცხოველები.