მეზობელი სიტყვები
xerophyte
არსებითი სახელი
/ʹzɪərəfaɪt/

ბოტ. ქსეროფიტი, მშრალ გარემო პირობებს / ხანგრძლივ უწყლოობას შეგუებული მცენარე; desert [Alpine] xerophytes უდაბნოს [ალპური ზონის] ქსეროფიტები.