მეზობელი სიტყვები
Xiphosura
არსებითი სახელი
/͵zɪfəʊʹsjʊərə/

pl ზოოლ. ხმალკუდები (ზღვის ქელიცერიანების რიგი; Xiphosura ord.).