მეზობელი სიტყვები
Xist RNA
არსებითი სახელი
/͵ɛksɪst͵ɑ:rɛnʹeɪ/

გენ. Xist-რნმ (Xist-გენის მიერ კოდირებული რნმ).