მეზობელი სიტყვები
XMP
/͵ɛksɛmʹpi:/

აბრევ. = xanthosine monophosphate.