მეზობელი სიტყვები
X-organ
არსებითი სახელი
/͵ɛksʹɔ:gən/

ზოოლ. X-ორგანო (ზოგიერთი კიბოსნაირის ღეროვანი თვალის ნეიროსეკრეტორული ორგანო).