მეზობელი სიტყვები
xylan
არსებითი სახელი
/ʹzaɪlæn/

ბიოქ. ქსილანი (ზოგიერთი წყალმცენარის ჰემიცელულოზების ჯგუფის პოლისაქარიდი) [იხ. აგრ. hemicellulose].