მეზობელი სიტყვები
Xylaria
არსებითი სახელი
/zaɪʹlɛərɪə/

მიკოლ. ქსილარია (ჩანთიანი სოკოების გვარი; Xylaria gen.).