მეზობელი სიტყვები
xylary
ზედსართავი სახელი
/ʹzaɪlərɪ/

ბოტ. მერქნისა, ქსილემისა, მერქანთან / ქსილემასთან დაკავშირებული; მერქნიანი, ქსილემიანი.