მეზობელი სიტყვები
xylem fibre
არსებითი სახელი
/͵zaɪləmʹfaɪbə(r)/

ბოტ. მერქნის ბოჭკო.