მეზობელი სიტყვები
xylem parenchyma
არსებითი სახელი
/͵zaɪləmpəʹrɛŋkɪmə/

ბოტ. მერქნის პარენქიმა.