მეზობელი სიტყვები
xylem vessel
არსებითი სახელი
/ʹzaɪləmvɛsl/

ბოტ. მერქნის ჭურჭელი (აგრ. wood vessel) [იხ. აგრ. vessel 2].