მეზობელი სიტყვები
xylocarp
არსებითი სახელი
/ʹzaɪləʊkɑ:p/

ბოტ. მაგარნაჭუჭიანი ნაყოფი (გახევებული ნაყოფსაფრის მქონე ნაყოფი – თხილი, ქოქოსის კაკალი და ა.შ.).