მეზობელი სიტყვები
Xylocarpus
არსებითი სახელი
/͵zaɪləʊʹkɑ:pəs/

ბოტ. ქსილოკარპუსი (მელიისებრთა ოჯახის გვარი; Xylocarpus gen.).