მეზობელი სიტყვები
xylogen
არსებითი სახელი
/ʹzaɪləʊdʒən/

ბოტ. ქსილოგენი (მერქნის / ქსილემის უჯრედი ფორმირების სტადიაზე).