მეზობელი სიტყვები
xylogenesis
არსებითი სახელი
/͵zaɪləʊʹdʒɛnəsɪs/

ბოტ. ქსილოგენეზი, მერქნის / ქსილემის ფორმირება.