მეზობელი სიტყვები
xyloglucan
არსებითი სახელი
/͵zaɪləʊʹglu:kæn/

ბიოქ. ქსილოგლუკანი (ჭურჭლოვანი მცენარეების ჰემიცელულოზების ჯგუფის პოლისაქარიდი) [იხ. აგრ. hemicellulose].