მეზობელი სიტყვები
xyloid
ზედსართავი სახელი
/ʹzaɪlɔɪd/

ბოტ. ხისებრი; ხისებრი სტრუქტურის მქონე.