მეზობელი სიტყვები
xylophage
არსებითი სახელი
/ʹzaɪləʊfeɪdʒ/

მერქნისმჭამელი / ქსილოფაგური ორგანიზმი.