მეზობელი სიტყვები
yeast artificial chromosome
არსებითი სახელი
/͵ji:st͵ɑ:tɪfɪʃlʹkrəʊməsəʊm/

გენ., ბიოტექ. საფუარი სოკოს ხელოვნური ქრომოსომა (გენური ინჟინერიის გზით მიღებული ქრომოსომა, რომელიც წარმოადგენს ბაქტერიულ პლაზმიდში ინტეგრირებულ საფუარი სოკოს დნმ-ს – გამოიყენება დნმ-ის კლონირების ვექტორად და მისთ.; აბრევ. YAC).