მეზობელი სიტყვები
yeast nucleic acid
არსებითი სახელი
/͵ji:stnju:͵kli:ɪkʹæsɪd, -nju:͵kleɪɪk-/

ისტ. საფუარი სოკოს ნუკლეინის მჟავა (ნუკლეინის მჟავა, რომელიც პირველად საფუარი სოკოებიდან იქნა გამოყოფილი – რნმ-ის ძველი სახელწოდება) [შდრ. აგრ. thymonucleic acid].