მეზობელი სიტყვები
Y linkage
არსებითი სახელი
/͵waɪʹlɪŋkɪdʒ/

გენ. ჰოლანდრული დამემკვიდრება (აგრ. holandric inheritance) [იხ. აგრ. holandric].