მეზობელი სიტყვები
yolk gland
არსებითი სახელი
/ʹjəʊkglænd/

ემბრ. საყვითრე ჯირკვალი, საყვითრე [იხ. აგრ. vitellarium].