მეზობელი სიტყვები
yolk sac
არსებითი სახელი
/ʹjəʊksæk/

ემბრ. ყვითრის პარკი (განვითარების საწყის სტადიაზე ჩანასახის მკვებავი ორგანო).