მეზობელი სიტყვები
Yucca
არსებითი სახელი
/ʹjʌkə/

ბოტ. იუკა (შროშანისებრთა ოჯახის გვარი; Yucca gen.).