მეზობელი სიტყვები
Zaglossus
არსებითი სახელი
/zəʹglɒsəs/

მმლ. პროიქედნე (Zaglossus gen.) [იხ. აგრ. echidna].