მეზობელი სიტყვები
zeatin
არსებითი სახელი
/ʹzi:ətɪn/

ბიოქ. ზეატინი (ციტოკინინის ჯგუფის ფიტოჰორმონი).