მეზობელი სიტყვები
zeaxanthin
არსებითი სახელი
/zi:əʹzænθɪn/

ბიოქ. ზეაქსანთინი (კაროტინოიდების ჯგუფის ყვითელი პიგმენტი).