მეზობელი სიტყვები
zebra
არსებითი სახელი
/ʹzɛbrə, ʹzi:brə/

მმლ. ზებრა (Equus Hippotigris spp. და Equus Dolichohippus spp.); mountain zebra მთის ზებრა (Equus zebra); plains / აგრ. common / zebra ბარის ზებრა, კვაგა (Equus quagga) [იხ. აგრ. quagga].