მეზობელი სიტყვები
zebrafish
არსებითი სახელი
/ʹzɛbrəfɪʃ, ʹzi:brə-/

იქთ. დანიო-რერიო, ბრაქიდანიო-რერიო (კობრისებრთა ოჯახის წვრილი თევზი; Danio rerio).