მეზობელი სიტყვები
zein
არსებითი სახელი
/ʹzi:ɪn/

ბიოქ. ზეინი (სიმინდის თესლის ცილა პროლამინების ჯგუფისა).