მეზობელი სიტყვები
zinc finger protein
არსებითი სახელი
/͵zɪŋkʹfɪŋgə͵prəʊti:n/

მოლ. ბიოლ. "თუთიის თითის" შემცველი ცილა, ცილა თუთიის შემცველი თითით [იხ. აგრ. zinc finger].