მეზობელი სიტყვები
Zinjanthropus
არსებითი სახელი
/zɪnʹdʒænθrəpəs/

პალეონტ. ზინჯანთროპი (ბოისის პარანთროპის / Paranthropus boisei-ს მოძველებული სახელწოდება; Zinjanthropus boisei) [იხ. აგრ. Nutcracker man].