მეზობელი სიტყვები
Ziphiidae
არსებითი სახელი
/ʹzɪfɪɪdi:/

pl მმლ. დინგნისკარტა ვეშაპისებრნი (Ziphiidae fam.).