მეზობელი სიტყვები
zoecia
/zəʊʹi:ʃɪə/

zoecium-ის pl.