მეზობელი სიტყვები
zona fasciculata
არსებითი სახელი
/͵zəʊnəfəʹsɪkjʊlətə/

ჰისტ. ბაგირაკოვანი ზონა (თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქისა).