მეზობელი სიტყვები
zona glomerulosa
არსებითი სახელი
/͵zəʊnəglɒʹməru:ləʊsə/

ჰისტ. გორგლოვანი ზონა (თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქისა).