მეზობელი სიტყვები
zonate
ზედსართავი სახელი
/ʹzəʊneɪt/

ზონებად / ზოლებად, სარტყლებად, რგოლებად და მისთ. დაყოფილი.