მეზობელი სიტყვები
zonula occludens
არსებითი სახელი
/͵zəʊnjʊləəʹklu:dənz/

ციტ. , ჰისტ. ჩამკეტი ზონა (მჭიდრო უჯრედშორისი შეერთება / კონტაქტი; აგრ. tight junction).