მეზობელი სიტყვები
zoobiotic
ზედსართავი სახელი
/͵zəʊəbaɪʹɒtɪk/

ზოობიოტიკური, ცხოველის ორგანიზმზე რომ პარაზიტობს ან ცხოველის თანმხლებად რომ ცხოვრობს.