მეზობელი სიტყვები
zoochoric
ზედსართავი სახელი
/ʹzəʊə͵kɔ:rɪk/

ბოტ. ზოოქორიული, ცხოველების მეშვეობით რომ ვრცელდება (ითქმის ნაყოფის, თესლის ან სპორის შესახებ).